Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı
Anasayfa

Amaç

Toplantının temel amacı, son birkaç on yıldır genel olarak dünyada ve Türkiye’de ihmal edilen Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki kuramsal değişme ve gelişmeleri, meydan okumaları çeşitli bağlamlarda (alt konular çerçevesinde) irdelemek ve tartışmaktır. Bir başka amaç ise, Toplantı sonrası literatüre Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramı konusunda nitelikli bir yayın (kitap) kazandırmaktır.

Kapsam

Toplantıda, Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramı; genel yaklaşımlar dışında, alanyazın (literatür), terminoloji, felsefe, bilim (tarihi), teknoloji, tarih, etik, arşivcilik gibi unsurlar (alt konular) çerçevesinde/bu unsurlarla ilişkileri bağlamında ele alınacaktır.

Yöntem

Toplantı tümü kendi alanında otorite hocalarımızın sunacağı çağrılı bildirilerin yer aldığı paneller, çağrılı konuşma ve genel tartışma oturumu biçiminde gerçekleştirilecektir. Toplantının toplam 8 bildiriden oluşması ve zengin/doyurucu tartışmalar için geniş zaman yaratılması planlanmıştır.

Toplantıya katılım ücretsizdir. Bildiriler, Toplantı sırasındaki tartışmalarla da yazarları tarafından zenginleştirildikten ve gözden geçirildikten sonra Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yayını (kitap) olarak yayımlanacaktır.

Duyurular

01.11.2016 11:29