Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı
Etkinlik Programı
Saat Etkinlik
09:15
09:30
Açış Konuşmaları

09:30
10:15

Açış Konferansı
Prof. Dr. Özer Soysal - Ankara Üniversitesi BBY Bölümü / Emekli Öğretim Üyesi
“Bilgi’ Bilgilenme Bağlamında Kuram Kavramının İlk Tetikleyicileri.”

10:15
10:30
Çay Arası

10:30
12:00

1. Oturum - Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Nazan Uçak

Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu - İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü / Öğretim Üyesi
“Kütüphanecilik Fenninden Bilgi ve Belge Yönetimine: Bilim Dalının Kavramlaştırılması ve Tanımlanması Sorunu”

Elsa Bitri - Ankara Üniversitesi BBY Bölümü / Doktora Öğrencisi
“Kütüphane ve Bilgi Biliminde Kuramsal Eğilim: Literatür Değerlendirmesi.”

12:00
13:30
Yemek Arası

13:30
15:00

2. Oturum - Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. H. İnci Önal

Prof. Dr. İrfan Çakın - Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü / Emekli Öğretim Üyesi
“Kütüphanecilikten Bilgi Yönetimine Dönüşümün Felsefi Boyutları: Genel Bir Yaklaşım.”

Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü / Öğretim Üyesi
“Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramı ve Etik”

15:00
15:15
Çay Arası

15:15
17:30

3. Oturum - Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. S. Serap Kurbanoğlu

Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert​​ - Hamburg Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tasarım, Medya ve Enformasyon Fakültesi

"Kütüphanelerin Değişimi – Yetkilerin Değişimi (Wandel der Bibliotheken – Wandel der Kompetenzen) (Çevimiçi Sunum)"

Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu - Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü / Öğretim Üyesi
“Bilim Tarihinde Kuram.”

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci - Ankara Üniversitesi BBY Bölümü / Öğretim Üyesi
“Belge ve Arşiv Yönetiminde Yeni Ufuklar ve Kuramsal Yaklaşımlar”

17:30
17:45
Çay Arası

17:45
18:15

Değerlendirme ve Kapanış