Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı