Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı
İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Edebiyat Fakültesi B Kapısı
06800 Beytepe/ANKARA


Tel    : +90 (312) 297 82 00 
Faks : +90 (312) 299 20 14 
 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. BÜlent Yılmaz byilmaz@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Turgay Baş turgaybas@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Semanur Öztemiz scaliskan@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Meltem Dişli meltem.disli@hacettepe.edu.tr